PRODUKTER

Industri skjermer med touch screen mulighet

Touch Screen og LCD skjerm for industri 

Små embedded PC løsninger med mulighet for 12V DC drift.

Embedded og Wallmount PC 

Panel-PC med touch screen mulighet

Panel PC med touch screen mulighet 

2U industri-PC for 19" rack

Industri-PC og Server for rack 

Infokiosker 

Industri tastatur 

Industrielt ethernet med RS232,RS422,RS485, bluetooth, etc

Industrielt Ethernet med bluetooth


 

 


Rimelig infoskjerm med talemulighet  som automatisk viser "katastrofe / krise informasjon" som

f.eks. rømningsveier, men også ved andre behov som endrede tog og buss tider'

Dette er rimelige løsninger for infoskjermer og/eller tale beskjeder som automatisk skifter informasjon avhengig av hva som skjer. Teoretisk sett kan dette benyttes på de fleste info skjermer – reklameskjermer. Vi tilpasser løsningen til et stort antall forskjellige behov inkludert krise informasjon ved katastrofer, terror, etc.

Eksempler på bruk:

1. Informasjonsskjermer viser reklame. I det øyeblikk en brannalarm går skifter skjermen informasjon til å vise hvilke nødutganger som er best egnet der du er for å unngå å gå dit det brenner. Forhåndslagret talebeskjed kan på flere språk rettlede personer hvor de bør gå og hvor de IKKE bør gå.

2. Skjermer/talebeskjeder kan også endres vha trykk knapp for bruk som guidede turistbusser, etc. Opp til 40 forhåndsdefinerte meldinger/knapper (vi lager spesialtastatur med meldingene påskrevet tastaturet om ønskelig)

3. Kombiner visuell visning av ny kritisk informasjon med talebeskjeder på flere språk, musikk. sirene eller alarm lamper, om skjermen går fra tradisjonell rutine informasjon.

4. Skjermene kan benytte både kablet ethernet, Wifi og manuel mhp visning avg informasjon vha trykk knapp eller basert på tid (f.eks. "Nå stenger kjøpesenteret, og vi ønsker velkommen tilbake", tog .... ventes inn på spor ..., etc

5. Knapper kan fungere i begge ender og dermed informere sentralbord/kontrollrom/vakter om alarmer eller andre hendelser.
 

 

Lav infoskjerm for takmontering med autoamtisk alarm funksjon.     Endres til     Infoskjerm som automatisk endrer og rettleder.

 

Infoskjermen til venstre er et eksempel på et lavt/avlangt skilt som viser                              Infoskjermen til høyre er et eksempel på hvordan skiltet til venstre
daglig informasjon                                                                                                                       automatisk endrer  informasjon ved brann til å peke på rømningsveier.


Skiltene ovenfor er eksempel på avlange skilt som f.eks. henger i taket der det er forholdsvis lavt under taket, men det kan også benyttes tradisjonelle informasjonskjermer der det er plass til dette, og da kanskje ha mer informasjon også med vanlige skjermbilder.
Skjermene kan oppdateres fra PC eller vha trykk knapper lokalt eller sentralt. F.eks. kan en legge inn massevis av meldinger som styres fra et kontrollrom vha knapper og dermed uavhengig av datakunnskap hos de som styrer informasjonen fra kontrollrommet, Dette betyr at om en har kamera montert lokalt kan en automatisk eller vha personale som trykker på en knapp starte et overvåkings kamera med vurderingsmulighet av andre.

Eksempler på våre avlange LCD/LED skjermer for skilting finner du her.

Dette er også løsninger som kan benyttes til våre fullskjermsløsninger. Velg mellom enheter fra 6" til 60" for ute eller innebruk, AC eller DC ("batteri") drift, etc.

Rømningsveier kjøpesenter.

Mange har vært på kjøpesenter de sjeldent er. Til og med steder en ofte er kan det være at det går en brann alarm men at en ikke har gjort seg kjent med rømningsveier eller en risikerer å benytte en rømningsvei hvor en løper rett inn i et flammehav og røyk.
I slike tilfeller hadde det vært fint om skiltene som vanligvis ønsker deg velkommen eller velkommen tilbake automatisk skifter informasjon til hvor du kan evakuer  for å komme i sikkerhet og hvilken vei du absolutt ikke bør benytte. Og manglende språkkunskaper kan  kompenseres med forskjellige forhåndsbeskjeder som avspilles ved hver enkelt skjerm
 

Sykehus og sykehjem.

Også sykehus/sykehjem er steder de fleste av oss ikke er så ofte. Desto vanskeligere er det å orientere seg om en skal raskt ut. Da er det greit at kanskje skiltet som vanligvis viser hvilken avdeling du er på automatisk skifter til egnede rømningsveier ved behov. Dessuten kan skjermene monteres i gang (også der det er lavt under taket) og til daglig gjøre de ansatte oppmerksom på hvilket rom som ønsker hjelp, og til og med hvem som ber om hjelp (f.eks ansatt som trenger hjelp til å løfte eller en pasient som selv ber om hjelp)
 

Rømningsveier på ferger/persontrafikk.

Har dere noen gang vært på ferger til Danmark, Tyskland, England eller kanskje langs Norskekysten ? På de større båtene vet en ikke engang om en går forover eller bakover på båten og enda mindre hva som er beste rømningsvei. I slike tilfeller er det greit om skilt som kanskje vanligvis viser vei til heisen, lugarnummer, åpningstider for restauranter, værmelding, etc isteden automatisk bytter bilde til å vise beste rømningsvei iløpet av sekunder. Også høyttalere kan fortelle svaksynte hvilken vei en bør gå i tilfelle mye røyk (f.eks. vha en knapp som gir et lite "bip" hvert 3 sekund), og informasjonen blir forskjellig avheng av hvor på båten en befinner seg.
 

Buss, tog, trikk, T-bane, etc.

Det kan være flyplasser som har behov for å lede reisende nye veier etter ankomst eller før avgang. Det kan f.eks. også være jernbane som ønsker å sette inn buss for tog og hvor det informeres om hvor bussene stopper utenfor stasjonen og hvilke busser som går hvor. Det kan også fungere som informasjon for reisende med T-banen, tog, etc der de reisende får informasjon mht hvor de kan finne videre transport med trikk, buss, båt, etc. eller tid for neste tog ved å trykke på en knapp med reisested.
Eller kanskje det er ønskelig med "ledig"/"opptatt" skilt i parkeringshus
 

Museer, Gallerier/kunstsamlinger, Fotball stadion og andre kultur tilbud

Museer har små skilt som viser veien til en nødutgang men skiltene er ofte så diskret at en ikke legger merke til dem. Galerier endrer utstillinger med jevne mellomrom og da må også informasjonen endres mht hva som vises, og kanskje er det ønskelig med å endre språket på informasjonen og med det også fortelle om rømningsveier på et nytt språk om noe skulle skje.
Eller hva med informasjonsskjermer på idrettsarrangementer. Jeg vet ikke hvor ofte jeg har kjørt håpefulle rundt om på div arrangement, og nødutgangene tror jeg aldri jeg har lagt merke til. Da kan det f.eks. være greit og skjermen som viser poeng fordeling eller tid automatisk bytter til å vise nærmeste nødutgang.  Eller kanskje det er pause og hva er da mer naturlig enn at foreldre på dugnad forteller hvor besøkende kan få kjøpt kaffe/vafler og kanskje noen fristende bilder ?

 

Andre installasjoner.

Dette er løsninger som egner seg over alt der det ferde mennesker enten det ver i statlige eller private miljø. Hvor ofte har jeg ikke kjørt inn i et garasjeanlegg uten å vite hvor jeg skal gå for å komme ut. Hva om det skulle begynne å brenne ? Da hadde det vært greit med et skilt som fortalte hvor en skulle evakuere.

Løæsningen er også ypperlig til å vise informasjon som bare skal vises ved forhåndbetemte tider eller en ønsker begrenset distribusjon og viser skjermbildet bare noen sekunder når bruker trykker på knappen kan være aktuelt.

Men løsningene behøver ikke ha noen direkte relasjon til dataskjermer. Det kan i teorien være en mengde forskjellige bruksområder som å starte avspilling av en eller flere meldinger (tog forsinket, eller liknende). Det kan også være aktuelt å starte en pumpe basert på målt vannmengde eller av-ising basert temperatur, etc. Andre eksempler kan være om det oppstår terror angrep og en raskt skal informere om egnet vei bort fra situasjonen uten å ha internet/ethernet kommunikasjon tilgjengelig.

Noen plasser har plass til store skjermer med mye informasjon i taket eller veggen. Andre henger kanskje i taket på steder der det ikke er så høyt under taket. Vi kan levere det meste. Eksempelet ovenfor viser et skilt som forteller hvor nærmeste heis er. I neste øyeblikket går brannalarmen og iløpet av noen få sekunder endrer informasjonen seg til å vise hvilken nødutgang som bør brukes (og hvilke som helt klart ikke bør brukes) uten at noe behøver å endre informasjonen på en PC eller annet. Løsningen kan leveres med batteri (UPS) om strømmen skulle gå.

Har dere andre behov ber vi dere komme med informasjon så vil vi uforpliktende komme med en tilbakemelding mht om dette er mulig å gjennomføre til en fornuftig pris.

Vi leverer skjermløsninger for både inne og ute bruk der det er vann, kondens, sollys, kuldegrader, batteridrift, etc, etc. Kontakt oss for mer informasjon.
Irontech har sin bakgrunn fra Industrielt miljø både på land og offshore, militært, etc, der det stilles høye krav til driftsikkerhet

Vi leverer også alarmløsninger der en kan kommunisere med "kontrollrom"/sentralbord vha video og tale slik at andre kan se situasjonen på PC (eller mobiltelefon). Dette vil vi fortelle mer om iløpet av kort tid.