PRODUKTER

Industri skjermer med touch screen mulighet

Touch Screen og LCD skjerm for industri 

Små embedded PC løsninger med mulighet for 12V DC drift.

Embedded og Wallmount PC 

Panel-PC med touch screen mulighet

Panel PC med touch screen mulighet 

2U industri-PC for 19" rack

Industri-PC og Server for rack 

Infokiosker 

Industri tastatur 

Industrielt ethernet med RS232,RS422,RS485, bluetooth, etc

Industrielt Ethernet med bluetooth


 

 

Hva er IP-klasser og hvordan defineres de ?

 

IP klasser er en definisjon hvor tett en enhet (skjerm, keyboard, PC, etc) er og må ikke forveksles med IP adresser (dvs hvordan enheter kopplet i nettverk kjenner igjen hveandre.
Bokstaven ”IP” står for ”Ingress Protection” og er definert ihht IEC 60529 og CENELEC (Europa norm) EN 60 529. Det finnes dessuten en mengde andre miljøtester ihht IEC standarder som f.eks. EN/IEC60945 og IACS E10 beregnet for båter og (EN50122) EN50155 (2007) for tog/jernbane, etc, etc. De mest krevende rent elektrisk er ant. Ex standardene IEC 60079 og IEC 61421 samt de litt lettere Atex standardene som ATEX 95 og ATEX 137 som alle er bergnet på bl.a. utstyr som skal kunne stå i eksplosjonsfarlige områder.  Alle disse standardene (og en mengde andre) har vi valgt å holde utenom i denne oversikten da det fort blir altfor mye og at de ikke er av like stor allmen interesse.
Den mest vanlige standarden for datautstyr for kontorbruk er IP22. For vanskeligere miljøer med mulighet for vannsprut er IP44 ofte brukt. Som en vil se nedenunder forteller dette at enheten (f.eks tastaturet) er motstandsdyktig mot objekter større enn 1mm i diameter og 80mm lange uten å bli ødelagt. IP54 er en annen mye brukt standard, og mange beskriver dette som "sprutsikker" eller "splash proof". IP65 er imidlertid den standarden som industrien som oftest benytter, og tilsier at utstyret skal tåle en del vann (se definisjon nedenunder).
En del Nema standarder er definert nederst på siden.

Hvordan finner du "din" IP klassifisering

For å finne tetthetsgraden til f.eks. IP65 tar du først 6 tallet fra den første kolonnen (gul).Der finner du tettheten mot støv og faste objekter. Deretter tar du 5 tallet (i IP65) og ser på 5 tallet i den blå kolonnen. Der finner du tettheten mot vann.

Om du skal finne tettheten til en skjerm, tastatur eller hvilken som helst kasse som blir oppgitt til f.eks. IP44 velger du 4 tallet i den gule kolonnen og 4 tallet i den blå kolonnen.

STØV OG OBJEKTER

VANN

0   0  
Ingen Beskyttelse
Ingen beskyttelse
1

1

Beskyttelse mot objekter større enn 49 mm i diameter og større kroppsdeler som håndbakk, etc. uten fare eller skadelig virkning.
Beskyttelse for vanndråper rett ovenfra, 1mm vann/min i 10 minutter, uten ødeleggende virkning.
 
2

2

Beskyttelse mot objekter større enn 12,5 mm i diameter og 80mm lange uten fare eller skadelig virkning.
 
Beskyttelse for vanndråper med maksimum 15°vinkel ovenfra, 3mm vann i 2,5 minutt i 4 posisjoner (totalt 10 minutter), uten ødeleggende virkning.
3

3

Beskyttelse mot objekter større enn 2,5 mm i diameter og 80mm lange, med en kraft på 3 Newton og uten fare eller skadelig virkning.
Beskyttelse mot vannspray og dråper opptil +/- 60° vinkel. 0,7dl/min i 10 minutter med max 200mm avstand, uten ødeleggende virkning.
4

4

Beskyttelse mot objekter større enn 1 mm i diameter og 80mm lange uten fare eller skadelig virkning.
Som klasse 3 ovenfor, men i +/- 180 ° vinkel (om praktisk gjennomførbart), uten ødeleggende virkning.
5

5

Beskyttelse mot støv uten fare eller skadelig virkning. Testen gjøres i støvkammer med eller uten undertrykk.
 
Beskyttelse mot vannstråle opptil 12,5l/min (+/-5%) med munnstykke på 6,3mm innvendig diameter og 2,5-3m avstand i 3 minutter, uten ødeleggende virkning.
6

6

Støvtett. Testen gjøres i støvkammer med undertrykk.
 
Beskyttelse mot vannstråle opptil 100l/min (+/-5%) og 2,5-3 m avstand i 3 minutter, uten ødeleggende virkning.
    7

 
Beskyttelse ved nedsenking i vann 15cm under vannoverflaten og max 1 meter fra bunnen i 30 minutter. Testen utføres i vanntank.
    8

 
Beskyttelse ved varig nedsenking i vann (vann nivå og tidsrom defineres av produsent). Testen utføres ihht produsent.

 

Men også varme, vibrasjoner og andre ytre påkjenninger vil påvirke levetiden til elektronikk og dataprodukter. Her kan du lese mer om dette.

 

Amerikansk standard referrer til såkalte Nema standarder som er nummerert fra 1 til 13 (nye kommer stadig til).
Eksempler på noen av de mest brukte standardene er nevnt nedenfor:

Nema 1
Innendørs bruk med begrenset beskyttelse mot enheter som faller.
Indoor use primarily to provide a degree of protection against limited amounts of falling dirt.

Nema 2
Innendørs bruk med begrenset beskyttelse mot fallende gjennstander og vann.
Indoor use primarily to provide a degree of protection against limited amounts of falling water and dirt.

Nema 3
Utendørs bruk med begrenset beskyttelse mot gjenstander, støv (vind), vann og is.
Outdoor use primarily to provide a degree of protection against rain, sleet, wind blown dust and damage from external ice formation.

Nema 3R
Utendørs bruk med begrenset beskyttelse mot gjenstander, regn og is.
Outdoor use primarily to provide a degree of protection against rain, sleet, and damage from external ice formation.

Nema 3S
Utendørs bruk med begrenset beskyttelse mot gjenstander, støv (vind), regn og is og isdannelser.
Outdoor use primarily to provide a degree of protection against rain, sleet, windblown dust and to provide for operation of external mechanisms when ice laden.

Nema 4
Innendørs eller utendørs bruk med beskyttelse mot støv (vind), regn, vannsprut fra vannslange og is.
Indoor or outdoor use primarily to provide a degree of protection against windblown dust and rain, splashing water, hose-directed water and damage from external ice formation.

Nema 4X
Innedørs eller utendørs bruk med beskyttelse mot rust, støv og regn (vind), vannsprut og is. Indoor or outdoor use primarily to provide a degree of protection against corrosion, windblown dust and rain, splashing water, hose-directed water, and damage from external ice formation.

Nema 5
For innendørs bruk med beskyttelse mor luftbåren støv og dryppende væsker.

Nema 6
Innendørs eller utendørs bruk hvor det I hovedsak skal beskyttes mot vannsprut fra vannslange og som trenger inn til begrenset dybde , samt beskyttelse mot eksterne isformasjoner.

Nema 7 til 10
Dette er kapslinger brukt i eksplosjonsfarlig miljø (Ex). Vi kommer tilbake med en egen artikkel om Ex miljø litt senere.


Nema 12 and 12K
Innendørs bruk hvor det I hovedsak er ønskelig med beskyttelse mot sirkulerende støv, og objekter som kan falle ned samt dryppende væsker av ikke korrosiv art.

Det er vanskelig å gjøre en direkte sammenlinkning av disse 2 standardene. Men ofte blir IP65 å sammenlikne med Nema 4 eller Nema 4X eller Nema 4/12.
 

Løsninger fra Irontech med bl.a. IP65 klassifisering finnes for tastatur og trackball samt panel monterte LCD skjermer, panel PC og informasjonskiosker.

Copyright ©

Gjengitt med tilatelse.

Klikk på Support for informasjon om andre interface standarder, manualer, etc.

Hjemmesidene til Irontech AS besøkes årlig av nesten 40.000. De 2 siste årene har Irontech vært "leid ut", men vil bli vurdert solgt for "en årslønn". Dette vil kjøper garantert tjene inn første året, og hvis så ikke skjer vil det overskytende betales tilbake.
Også undertegnede som har skrevet denne artikkelen (eier av Irontech AS) og andre tekniske artikler på Irontech sin hjemmeside kan tenke seg å vurdere jobbtilbud med lønnsnivå ned mot statens satser av personlige årsaker.

For begge saker kan jeg kontaktes på jornjen@online.no